Rättviks kulturhus logotyp

Rättviks kulturpris

Varje år delar kommunen ut ett kulturpris som ett erkännande av eller stöd åt förtjänstfull en insats inom kulturens värld. Hit räknas forskning, litteratur, konst, musik, teater, film, folkbildning eller annan betydande kulturell verksamhet.

Kulturpriset består av ett diplom samt en prissumma som för närvarande uppgår till
10 000 kronor. Priset kan endast tilldelas personer som är bosatta i, eller har anknytning till, Rättviks kommun. Välkommen in med din nominering till kultur@rattvik.se före den 15 november.

Rutin för förslag på pristagare och prisutdelning

Mottagare av kulturpriset utses varje år före den 30 november av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens beslut om pristagare bygger på förslag från Kulturenheten eller allmänheten genom kontakt med densamma, antingen via mejl till kultur@rattvik.se eller på annat sätt. Utdelning sker vid kommunfullmäktige i december.

Kulturpristagare:

 • 2022 Utby Rallare
  2021 RakuSäll, Rättviks kultursällskap
  2020 Thomas Jacobs
  2019 John – Erik Eggens
  2018 Gunnar Brandin
  2017 Berit Zetterqvist
  2016 Sege Johansson
  2015 Tim Gumuns
  2014 Matts Fällman
  2013 Elisabeth Anlén
  2012 Cia Embretsen
  2011 Karin Karls, Lennart Nygårds och Astrid Lindquist
  2010 Kerstin och Jim Orr
  2009 Arne Bjernulf
  2008 Pers Hans Olsson
  2007 Ingrid och Sune Bergman
  2006 Sjurbergs byalag
  2005 Sune Garmo
  2004 Ulla Hjort, Sven-Erik Swenn
  2003 Ingrid Sandh
  2002 Marie Hedberg (postumt)
  2001 Roland Pettersson
  2000 Evert Sandin
  1999 Sid Jansson
  1998 Gudrun Kellner och Gunnel Larsen
  1997 Margareta Dellefors
  1996 Ingen utdelning
  1995 Kent-Göran Nygårds och Mats Peres
  1994 Thomas Hellström och Poul Larsen
  1993 Hans Börtas och Rättviks Lilla Spelmanslag
  1992 Hans-Erik Åkerman
  1991 Karin Hedman-Larsson, Birgit Säterkvist
  1990 Rune Lindenor
  1989 Alfred Söderkvist
  1988 Ingemar Jansson
  1987 Svea och Gustav Pekkos
  1986 Bertil Spåman
  1985 Märta Gisslar
  1984 Johannes Marxen, Bertil Gatu
  1983 Axel Runns, Axel Björklund
  1982 Rättviks spelmanslag
  1981 Sven Florén, Gunnar Ekström
  1980 Anita Sold, Pål Olle Dyrsmeds
  1979 Georg Landberg, Per Thorslund, Tord Tjeder