Rättviks kulturhus logotyp

Rättviks kulturpris

Varje år delar kommunen ut ett kulturpris som ett erkännande av eller stöd åt förtjänstfull en insats inom kulturens värld. Hit räknas forskning, litteratur, konst, musik, teater, film, folkbildning eller annan betydande kulturell verksamhet.

Kulturpriset består av ett diplom samt en prissumma som för närvarande uppgår till
10 000 kronor. Priset kan endast tilldelas personer som är bosatta i, eller har anknytning till, Rättviks kommun. Välkommen in med din nominering till kultur@rattvik.se före den 15 november.

Rutin för förslag på pristagare och prisutdelning

Mottagare av kulturpriset utses varje år före den 30 november av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens beslut om pristagare bygger på förslag från Kulturenheten eller allmänheten genom kontakt med densamma, antingen via mejl till kultur@rattvik.se eller på annat sätt. Utdelning sker vid kommunfullmäktige i december.

Kulturpristagare:

 • 2022 Utby Rallare
 • 2021 RakuSäll, Rättviks kultursällskap
 • 2020 Thomas Jacobs
 • 2019 John – Erik Eggens
 • 2018 Gunnar Brandin
 • 2017 Berit Zetterqvist
 • 2016 Sege Johansson
 • 2015 Tim Gumuns
 • 2014 Matts Fällman
 • 2013 Elisabeth Anlén
 • 2012 Cia Embretsen
 • 2011 Karin Karls, Lennart Nygårds och Astrid Lindquist
 • 2010 Kerstin och Jim Orr
 • 2009 Arne Bjernulf
 • 2008 Pers Hans Olsson
 • 2007 Ingrid och Sune Bergman
 • 2006 Sjurbergs byalag
 • 2005 Sune Garmo
 • 2004 Ulla Hjort, Sven-Erik Swenn
 • 2003 Ingrid Sandh
 • 2002 Marie Hedberg (postumt)
 • 2001 Roland Pettersson
 • 2000 Evert Sandin
 • 1999 Sid Jansson
 • 1998 Gudrun Kellner och Gunnel Larsen
 • 1997 Margareta Dellefors
 • 1996 Ingen utdelning
 • 1995 Kent-Göran Nygårds och Mats Peres
 • 1994 Thomas Hellström och Poul Larsen
 • 1993 Hans Börtas och Rättviks Lilla Spelmanslag
 • 1992 Hans-Erik Åkerman
 • 1991 Karin Hedman-Larsson, Birgit Säterkvist
 • 1990 Rune Lindenor
 • 1989 Alfred Söderkvist
 • 1988 Ingemar Jansson
 • 1987 Svea och Gustav Pekkos
 • 1986 Bertil Spåman
 • 1985 Märta Gisslar
 • 1984 Johannes Marxen, Bertil Gatu
 • 1983 Axel Runns, Axel Björklund
 • 1982 Rättviks spelmanslag
 • 1981 Sven Florén, Gunnar Ekström
 • 1980 Anita Sold, Pål Olle Dyrsmeds
 • 1979 Georg Landberg, Per Thorslund, Tord Tjeder