Talböcker och taltidningar

Talböcker

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) producerar och förmedlar talböcker med stöd av paragraf 17 i Upphovsrättslagen. Det är därmed något annat än ljudböcker, som ju också går att lyssna på men som istället görs för att säljas.

Vänd dig till biblioteket för att låna och använda talböcker. Om du är under 18 år behöver vi tillstånd från din vårdnadshavare för att kunna registrera dig som talbokslåntagare. Via oss kan du sedan få tillgång till tjänsten Egen nedladdning som gör att du själv kan ladda ned talböcker till din mobila enhet eller dator.

Taltidningar

Om du vill lyssna på en dagstidning som taltidning kontaktar du aktuell prenumerationsavdelning.

I biblioteket kan du lyssna på Falu Kuriren, om du vill. På MTM:s webbplats finns mer information om vad taltidningar innebär.

Språk

Rättviks bibliotek

Se startsidan för öppettider

Boda närbibliotek

Se startsidan för öppettider

Ore närbibliotek

Se startsidan för öppettider