Talböcker och taltidningar

Talböcker och Taltidningar

 

 

Talböcker

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) producerar och förmedlar talböcker med stöd av paragraf 17 i Upphovsrättslagen

Vänd dig till biblioteket för att låna och använda talböcker. Om du är under 18 år behöver vi tillstånd från din vårdnadshavare för att kunna registrera dig som talbokslåntagare. Via oss kan du sedan få tillgång till tjänsten Egen nedladdning. Med tillgång till egen nedlaggning kan du själv kan ladda ned talböcker till din mobila enhet eller dator.

 

Taltidningar

Om du vill lyssna på en dagstidning som taltidning kontaktar du aktuell prenumerationsavdelning.

I biblioteket kan du lyssna på Falu Kuriren, om du vill. På MTM:s webbplats finns mer information om vad taltidningar innebär.