Stiftelsen Mörksuggefonden

Stiftelsen Mörksuggefonden

Rättvikskonstnären Verner Molin levde 1907-1980 och hade en vision om ett modernt konstmuseum i Dalarna, helst i Rättvik. 1955 bildade han därför Stiftelsen Mörksuggefonden tillsammans med några kamrater.

Stiftelsen äger en stor konstsamling, varav många verk är gjorda av Molin själv, och denna finns hos oss idag. Delar av konstsamlingen visas regelbundet upp i Rättviks kulturhus och andra offentliga lokaler i främst Dalarna.

Stiftelsens medel gynnar konstvetenskaplig utbildning och forskning. Minnesbrev kan beställas av dess sekreterare Lotta Lindbeck. Hon nås på e-post eller telefon . Om du vill får du hjälp med den text du vill ha i minnesbrevet. Du betalar in kostnaden för minnesbrevet till stiftelsens bankgiro 5736-7849.

 

Sekreterarens kontaktuppgifter

E-post: lotta.lindbeck@rattvik.se

Telefon: 0248-70193

 

Mörksuggan

Mörksuggan har funnits länge i folktron i södra delen av Siljansbygden. Hon är ett väsen som lever i skuggorna och mörkert. Mörksuggan användes för att skräma barn så att de skulle hålla sig hemma om kvällar och nätter. Dagens Mörksugga har andra uppdrag än tidigare. Den som har en  Mörksugga i sitt hem behöver aldrig vara rädd för mörkrets makter.

Mörksuggan finns med på de flesta av Verner Molins konstverk från 1940-talet och framåt. Hon kan köpas i olika storlekar i exempelvis Kulturhusets butik och den lokala hantverksbutiken Handslaget.