Skaffa lånekort

När du har registrerat dig här...

Kom förbi biblioteket så slutför via registreringen. 

 

 

Skaffa lånekort

Registrering - detaljer
Ange 1-5 förnamn separerade med mellanslag
(ÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅMMDDXXXX) (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
(Inneboende)
(Nummer utan landskod, tex. xxxx-xxxxxx, xxxx xxxxxx)
(4 siffror)
Kom ihåg att logga ut på hänglåset uppe till höger.