Läsa på olika sätt

Tillgänglighet

Hörlur, mobiltelefon och ipad som visar Legimus-appens inloggningssida

Rättviks bibliotek arbetar ständigt för att vara en öppen funktion för alla i samhället. Vi erbjuder bland annat litteratur att lyssna på, med stor stil och lättläst text. Om du har svårt för att ta dig till oss finns servicen Boken kommer.

 

Läsa på olika sätt

Olika personer behöver olika slags texter att läsa. Tillgängliga medier är till för dig som av någon anledning har en bestående eller tillfällig läsnedsättning.

Läs- och skrivsvårigheter inklusive dyslexi är en vanlig anledning till behov av tillgängliga medier. På Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM:s) webbplats finns utmärkt information om du vill veta mer.

 

Legimus inloggning

Om du har behov av talböcker hjälper biblioteket dig med inloggningsuppgifter till Legimus - MTM:s bibliotekskatalog.

 

Boken kommer

Boken kommer är en service för dig som har en läsnedsättning och har svårt att ta dig till biblioteket. Servicen betyder att vi regelbundet kommer hem till dig med böcker som du vill läsa. Kontakta vår socialbibliotekarie för mer information.

 

Kontakt

Karin Sold, socialbibliotekarie

Telefon: 0248-70194

E-post: karin.sold@rattvik.se