Konsthall

Konsthallen

Blod kött natur är en utställning av Iryna Hauska och Ola Öhlin som pågår mellan fjärde februari till 26 mars i Rättviks konsthall.

 

Blod, kött och natur.

Ola Öhlin och Iryna Hauska

4 febuari – 26 mars 2023

Kommunfullmäktiges ordförande Jonas Björ inviger utställningen 4 febuari klockan 12

 

Utställningen ställer frågor om invanda sätt att tänka kring materialitet och rumslighet. Taktila upplevelser finns hela tiden närvarande liksom hantverkets traditioner, som konstnärerna både följer och bryter mot. Genom en förkroppsligad interaktion med rummet vill de nå bortom det synliga, krypa in i betraktarens inre för att göra publiken medskapande.

 

Entréhallen: Alla tiders skola

Alla tiders skola är en utställning med Rättviks bildarkiv om skolan genom tiderna. utställningen pågår mellan 20 januari och 26 februari.

 

 

 

 

 

Mer information

 

Utställningar

Klicka här för kommande utställningar

Klicka här för att se vad som ställs ut hos oss under åren

 

Ritning av Rättviks konsthall

Klicka här för att se vilka mått konsthallen har

 

 

Kontakt

Rättviks kulturhus

Telefon: 0248-70197

E-post: kultur@rattvik.se

Nyhetsbrev

Anmäl dig till Konsthallens nyhetsbrev genom att ange din e-postadress nedan.