Digital delaktighet och e-tjänster

Digital delaktighet och e-tjänster

Digital tavla som visar ettor och nollor.

Ett av bibliotekets många uppdrag handlar om att främja digital delaktighet. Vi gör detta genom aktiviteter, service och tjänster. I många fall samarbetar vi med andra aktörer inom området.

 

Digidelcenter

Rättviks kommun har fått projektmedel för att starta ett Digidelcenter. Etableringen syftar till att stärka den digitala kompetensen och erbjuda hjälp med digitala tjänster och teknik.

Projektet löper över två år med start den 1/12 2018 och är ett samarbete mellan flera förvaltningar i kommunen. Digidelcentret öppnar för allmänheten i kulturhuset när de tekniska och lokalmässiga förutsättningarna finns. Ambitionen är att öppna under våren 2019. För mer information är du välkommen att kontakta gruppledare Emma Pihlstrand 0248- 701 31.

 

It och wifi

I biblioteket finns det trådlöst gästnätverk, datorer att boka, möjlighet att skriva ut, skanna och kopiera. Det finns också en station för självbetjäning vid utlån och återlämning av medier.

När problem uppstår med vår it anmäler vi detta till kommunens it-enhet för snabbast möjliga lösning.

 

E-tjänster

Biblioteket abonnerar på flera tjänster som du kan nå genom att klicka på länkarna nedan. En del av dem når du även hemifrån med hjälp av ditt bibliotekskort.

 

Kontakt

Kontakta Rättviks bibliotek

Telefon: 0248-70195

Mail: bibliotek@rattvik.se

 

Språk