Rättviks kulturhus logotyp

Kulturstöd för föreningar

mikrofon framför röd ridå

Bidrag till kulturverksamhet

Rättviks kommun vill underlätta för kulturföreningar att utveckla och främja det lokala kulturlivet i kommunen.

Ideella och allmännyttiga föreningar-/organisationer, som är verksamma inom kulturell verksamhet har möjlighet att få bidrag från kommunen.

För vem?

  • Bidrag kan sökas av ideella och kulturarrangerande föreningar vars huvudsakliga syfte är att verka inom t.ex. kulturmiljövård, hantverk, dans, musik, litteratur, teater och bild och form mm.

Hur?

  • Bidraget söks via Rättviks kommuns webbplats (e-tjänst) .
  • Bidraget kan sökas och beviljas för ett kalenderår i taget.
  • Uppgifterna skall vara kulturenheten tillhanda senast 1 april årligen. För sent inkommen ansökan kan innebära att bidraget minskas eller att ansökan helt avslås.

Här söker du kulturbidrag, länken öppnas i en ny flik på Rättviks kommuns webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.