Rättviks kulturhus logotyp

Kulturen i Rättvik

Dräkter och fioler

Rättviks kommun är känd för sin rika och levande kultur. Kulturarvet ska bevaras och den kulturella identiteten stärkas. Det är ett av kommunens kulturpolitiska mål.

Folkkultur

Rättvik kring sekelskiftet 1900 var en folklig högkultur. Förutom musiken tog det sig uttryck i särpräglad folkkonst (dalmåleri), ovanligt och vackert dräktskick samt slöjd och byggnadsskick.

I Rättvik har folkmusiken än idag en stark ställning. Folkmusikens hus här i Rättvik är Dalarnas folkmusikcentrum. Folkmusikens, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett känt talesätt lyder "Om tre Rättvikare träffas, spelar fyra fiol".

Rättviksdräkten är kanske den mest välkända av Dalarnas, ja kanske hela Sveriges sockendräkter. Den har fascinerat både resenärer, författare och konstnärer. Med sina rötter i 1600-talet är den ett färgrikt, konstfärdigt och värdefullt arv att förvalta för framtiden.

Hembygdsgårdar

I Rättvik, Boda och Ore finns ett stort antal äldre bevarade gårdar. Ofta drivs de ideellt av eldsjälar och föreningar. Våra totalt sju hembygdsgårdar innehåller unika samlingar. Om du besöker dem får du bland annat se dalmålningar, ålderdomliga redskap, kläder och husgeråd. Glimtar av släktleds arbete, mödor, drömmar och glädjeämnen skymtas.

Några av dessa kulturgårdar är i kommunens ägo.

Matsgården
Öppet för visningar sommartid
Matsgården har sitt ursprung i 1600-talets mitt. Byggnaderna är i huvudsak från 1700- och 1800-talen. Här finns tretton byggnader, två brunnar och en humlegård. Varje byggnad representerar en särskild funktion. På somrarna kan man se utställningar och få guidade visningar på gården.

Ett besök på Matsgården kostar 50 kronor, inklusive guidning och utställning.

Danielsgården
På Danielsgården i Bingsjö, 4 mil öster om Rättvik, kan du som besökare se det absolut främsta inom dalmåleriet. Här möter du bland annat den berömda "Ålderstrappan" samt "Elie himmelsfärd". Vinterstugan har, i det gamla köket, målningar av den skickligaste bland dalmålarna, Winter Carl Hansson från Leksand.

Årligen delar stiftelsen ut stipendier i form av fri vistelse i Danielsgården Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. i härlig sommarmiljö. Utövare av olika konstnärliga verksamheter kan få dessa. För mer info se stipendier och bidrag.

Skräddargården
Skräddargården i Östra Stumsnäs består av åtta byggnader. De står i en fyrkant på sin ursprungliga plats. Byggnaderna är från omkring år 1800. Det var här i Skräddargården som originalet till den grå Rättvikshästen hittades.

Societets paviljongen, är ett kulturminne som ligger strax innan utloppet i Siljan. Paviljongen är det enda som finns kvar av ett större kulturcentrum, gästgiveri som inrättades vid 1700-talets mitt. Den är byggd i form av en åttasiding med 18 alnars diameter (cirka 10,7 meter). Den är försedd med 7 fönster i gotisk stil och invändigt dekorerad av den kände kyrkomålaren Olof Hofrén. I våra dagar används paviljongen bland annat till konserter och även som vigselrum.
Societetspaviljongen vid Hvilan bokas via Rättviks kulturhus.

Byar och timmerhus

Den skiftesreform som under 1700- och 1800-talen förändrade den svenska landsbygden i grunden genomfördes inte fullt ut i Siljansområdet. Därför kan vi än idag uppleva gamla tätbyggda byar på många håll i kommunen. Våra byar är ofta omgivna av ett ålderdomligt odlingslandskap och vi har gott om timmerhus av lika gammal karaktär. Ett av dem är Blånnesladu i Övre Gärdsjö, en av landets äldsta timmerbyggnader, från 1294.

Fäbodar

I Rättvik finns en levande fäbodkultur. Några fäbodar har djurhållning, några har även försäljning av smör, ost och servering av fika. Fäbodarna har brukats i århundraden. I Rättvik är Lisskog och Karl-Töfåsen de fäbodar som varit i bruk längst tid utan uppehåll. Runt fäbodarna finns vackra naturmiljöer med en rik flora och fauna, väl värda att besöka.

Kommuns kulturenhet finns placerat i Kulturhuset.