Rättviks kulturhus logotyp

Naturmuseum

Två personer i Rättviks naturmuseeum

Rättviks naturmuséum

I naturmuséet följer du Rättviks och Siljansbygdens utveckling från jordens födelse till idag. Museet visar vår unika geologi och vårt rika djur- och växtliv. Vi presenterar även flera av kommunens många naturområden och ger dig vägledning inför utflykter dit.

OBS! Just nu pågår det renovering i naturmuséet men ni är varmt välkomna ändå.

Unikt för Rättvik och Siljansbygden

Området runt Rättvik har fått sin särprägel av två närliggande händelser i början av jordens historia.

Först bildade avlagringar i ett varmt hav med rik flora och fauna under perioderna ordovicium och silur tjocka lager av sedimentära bergarter. Dessa täckte förr hela Norden men nedbrytande krafter har efterhand nött bort dem. De tjocka lagren innehåller mycket fossil av växter och djur.

Den andra händelsen var en fruktansvärd olycka. En jättestor meteorit slog ned med våldsam kraft under devonperioden för 377 miljoner år sedan. Meteoriten skapade Europas största nedslagskrater mitt i Dalarna. På så sätt bevarades en del av föregående perioders bergarter. I en ringformad sänka, Siljansringen, fick dessa det skydd som behövdes för att bevara dem till vår tid. Däremot dock i starkt omstuvat skick!

Öppettider

I huset