Rättviks kulturhus logotyp

Naturmuseum

Två personer i Rättviks naturmuseeum

Rättviks naturmuséum

I naturmuséet följer du Rättviks och Siljansbygdens utveckling från jordens födelse till idag. Museet visar vår unika geologi och vårt rika djur- och växtliv. Vi presenterar även flera av kommunens många naturområden och ger dig vägledning inför utflykter dit.

 

Unikt för Rättvik och Siljansbygden

Området runt Rättvik har fått sin särprägel av två närliggande händelser i början av jordens historia.

Först bildade avlagringar i ett varmt hav med rik flora och fauna, under perioderna Ordovicium och Silur, tjocka lager av sedimentära bergarter. Dessa täckte förr hela Norden men på grund av nedbrytande krafter har lagerna nötts bort. De tjocka lagren innehåller många fossiler från växter och djur.

Den andra händelsen var en fruktansvärd olycka. En jättestor meteorit slog ned med våldsam kraft under Devonperioden för 377 miljoner år sedan. Meteoriten skapade Europas största nedslagskrater mitt i Dalarna. På så sätt bevarades en del av föregående perioders bergarter i en ringformad sänka, Siljansringen. I följd fick dessa det skydd som behövdes för att bevara dem till vår tid, dock i starkt omstuvat skick!

Naturmuseet har fri entré och är öppet under Kulturhusets öppettider.

Geologipromenad - om meteoritnedslaget, hur geologin
påverkats och landskapet formats

Guidningen börjar i Rättviks naturmuseum och sedan
vidare i närområdet till Långbryggan.

Onsdag 26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 augusti kl 15–17

Guide: Mats Larsson från Geotalks.
Biljett finns att köpa på Rättviks kulturhus, pris 100kr
Barn under 12 år går gratis.


Öppettider

I huset