Rättviks kulturhus logotyp

Stiftelsen Mörksuggefonden

Abstrakt målning i brunt, vitt och rött. Till vänster syns en mörksugga

Målning av Verner Molin

Rättvikskonstnären Verner Molin (1907-1980) hade en dröm om ett modernt konstmuseum i Dalarna som helst skulle byggas i Rättvik. År 1955 lades grunden för Stiftelsen Mörksuggefonden genom Verner Molin, redaktör Birger Eriksson och advokat Erik Matz.

Stiftelsen Mörksuggefondens samling består av cirka 5 000 konstverk varav 2 000 är gjorda av Verner Molin. Under flera år fanns samlingen på Dalarnas museum men efter att Rättviks kulturhus byggdes 1983 har samlingen införlivats i huset.

Delar av konstsamlingen visas regelbundet i Rättviks konsthall och andra offentliga lokaler i främst Dalarna. Tillfälliga utställningar arrangeras runt om i landet.

Fondens medel går enligt stadgarna till att främja konstvetenskaplig undervisning och forskning. Styrelsen verkar för att göra konstsamlingen tillgänglig för konststuderande, forskare och allmänhet.

 

Mörksuggan och Verner Molin

Mörksuggan har länge funnits i folktron. Hon var ett väsen som levde i mörker och skugga. Hon användes för att skrämma barn med om de sprang ute för länge på kvällarna. Dagens mörksugga har andra kvaliteter. Den som har en ruggande mörksugga i sitt hem behöver aldrig vara rädd för mörkrets makter.

Verner Molin var den förste som gav mörksuggan form och utseende. Från att ha varit ett tankespöke, så omformade Molin mörksuggan till en god, svart och muminliknande fladdermusgestalt.

Med mörksugga som ledsagare hittar Verner Molin hem i sin bildvärld och sedan 1940-talet finns mörksuggan med på de flesta av hans bilder. I sin mörksuggevärld söker han vidare in i en annan inre existens och blir ett medium en bildtolk av denna mystiska skuggvärld.

Mörksuggesouvenir, formgiven av Birger Eriksson, kan köpas i Rättviks kulturhus och i Rättviks Hemslöjd.

 

Minnesbrev

Stiftelsen Mörksuggefonden kan tillhandahålla minnesbrev. Om du vill så hjälper vi dig med textning av den hälsning du vill ha.

Minnesbrev beställs av Lotta Lindbeck, fondens sekreterare. Mejla till kultur@rattvik.se. Mörksuggefondens bankgiro är 5736 - 7849.

Öppettider

I huset