Rättviks kulturhus logotyp

Våra bibliotek

Rättviks kulturhus

Rättviks kulturhus sett genom buskarna

Varmt välkommen till rättvikbornas gemensamma rum för läsupplevelser, digitala tjänster och uttryck. Bibliotekets servicenivå är hög och du möter här personal som är experter på olika typer av berättelser och information.

I lokalerna finns det trådlöst nätverket och IT utrustningen och nästan alla medier är gratis att använda och låna. Vi rekommenderar att du skaffar ett bibliotekskort hos oss för att kunna använda våra tjänster fullt ut.

Historia

Sedan 1983 är biblioteket lokaliserat till ljusa och trivsamma lokaler i Rättviks kulturhus utmed Enån. Tidigare fanns biblioteket på olika ställen i Rättvik och kallades sockenbibliotek. Sockenbiblioteken hänger ihop med verksamhetens ursprung, som har sina rötter i sockenstämma 1859. Där deltagarna bestämde sig för att grunda ett bibliotek utifrån en donation av pastor Barchaeus.

Kyrkan ansvarade för sockenbiblioteket fram till 1933, då kommunfullmäktige övertog ansvaret. På 1940-talet utökades antalet böcker att låna betydligt genom att ABF och Logen Gustav Vasa införlivade sina boksamlingar i sockenbiblioteket.

 

Kontakt

Storgatan 2 795 30
Rättvik
0248-701 95
bibliotek@rattvik.se

Boda bibliotek

Boda biblioteks informationsdisk

Boda bibliotek finns i vackra Bodahus som är en naturlig mötesplats mitt i Boda Kyrkby. Huset är öppet stora delar av dagen, även när biblioteket inte är det. Det är populärt att ta sig hit för att läsa samt för att råka på vänner och bekanta.

På biblioteket finns medier att låna, fritt wifi, tillgång till dator och möjlighet till utskrifter, kopiering och skanning. I biblioteket får du hjälp och vägledning av kunnig personal.

Öppettider

Onsdagar klockan 10-12, 13-17

Kontakt

Ståby Marit Modig, bibliotekarie med närbiblioteksansvar
Telefon: 0248-70192
E-post: stabymarit.modig@rattvik.se

Ingelsgatu 2
795 96 Boda Kyrkby
0248-707 76
bibliotek@rattvik.se

Ore bibliotek

Ore bibliotek sett från informationsdisken med fokus på pussel och reservationshyllan

Ore bibliotek ligger i vackra ljusa lokaler i bottenplanet på Orestrands servicehus i Furudal. Servicen är hög och tjänsterna många.

Du är välkommen hit för att låna och läsa litteratur, använda det trådlösa nätverket och boka dator. Det finns möjlighet till utskrifter, kopiering och skanning. I biblioteket arbetar duktig personal för att hjälpa dig att söka information och tipsa om böcker att läsa.

 

Lokalhistoria

Flera grupper som arbetar med bydokumentation finns i Ore. Vi har kopior ur Gustaf Larssons bygdeforskning om Ore i två pärmar. Här finns också Hans Ellströms klippböcker från Falu-Kuriren och Dala-Demokraten under åren 1971–1998. Allt som skrivits om Ore under den perioden finns med i dem.

I biblioteket hittar du kopior av matriklar över byskolorna i Ore från 1860-talet till mitten av 1900-talet i fyra pärmar. Under sent 1800-tal och kring sekelskiftet 1900 var emigrationen till USA stor. Här finns listor på alla som utvandrade från Ore.

 

Unik fotosamling

Knuter Erik Eriksson, Sven Florén, Thekla Frankzon, Karl-Elis Nordlander och August Tägtström är fem fotografer som verkade i bygden under tidigt 1900-tal. Ta dig god tid att bläddra i deras omfattande och intressanta fotosamlingar.

 

"Stamtavlan över Ores första kyrkoherde"

är Hans Löbels släktforskning med inlagda fotografier. 3 band finns som referens och även en uppsättning för utlåning. Löbel är också redaktör för böckerna Orefotografier 1885-2010, Boken om Dalbyn och senast Gårdar och hus i Sunnanhed, Norrboda och Sörboda.

Öppettider:

Tisdagar klockan 10-12, 13-17

Torsdagar klockan 10-12, 13-17

Kontakt

Ståby Marit Modig, bibliotekarie med närbiblioteksansvar
Telefon: 0248-70192
E-post: stabymarit.modig@rattvik.se

Strandvägen 14
795 71 Furudal
0258-109 55
bibliotek@rattvik.se

Öppettider

Använda bibliotek